Steelkote EP (Epoxidové nátery) Steelkote EP (Epoxidové nátery)

Dvojzložkové antikorózne epoxidové základné, medzivrstvové, samozakladajúce a vrchné nátery na rôzné povrchy. Vysokosušinové produkty, extrémna antikorózna ochrana, unikátna priľnavosť.

801 Steelkote TC primer

Univerzálny antikorózny vysokosušinový základný epoxidový náter s obsahom antikoróznych pigmentov a inertných plnív. Jednoducho aplikovateľný v hrubých vrstvách s excelentnou krycou schopnosťou. Špeciálne vytvorený ako základný náter , kde je potrebné kombinovať vysoký stupeń ochrany s rýchlym vytvrdzovaním a znížením rozpúšadlových emisií. Charakteristický výbornou priľnavosťou na veľa typov problematických podkladov (galvanický povrch, oceľ, hliník,...). Formulovaný na rýchlu aplikáciu a manipuláciu v priemyselných lakovacích linkách, v OEM náterových systémoch.

802 STEELKOTE EP

Univerzálny antikorózny epoxidový základný náter s vysokým obsahom sušiny, pigmentovaný fosforečnanom zinočnatým, poskytujúci vysokú antikoróznu ochranu. Špeciálne vytvorený na aplikácie nových konštrukcií, kde sú kladené vysoké požiadavky stupňa antikoróznej ochrany s rýchlym vytvrdzovaním.

803 Steelkote EP AC+

Univerzálny epoxidový základný/vrchný náter s vysokým obsahom sušiny , na báze antikoróznych pigmentov a inertných plnív. Jednoduché nanášanie hrubých vrstiev a vynikajúce krytie na ostrých hranách. Pri pigmentácii hliníkom (odtieň SK9007) nadobúda SteelKote EP AC+ extra bariérne a mastikové vlastnosti. Špeciálne vyvinutý na nové oceľové konštrukcie, kde musí byť vysoká úroveň ochrany priamoúmerná rýchlemu vytvrdzovaniu a znížením úrovne emisií rozpúšťadiel.

804 Steelkote EP Universal

Univerzálny antikorózny vysokosušinový základný/vrchný epoxidový náter, s obsahom antikoróznych pigmentov a inertných plnív. Jednoducho sa nanáša vo vysokých hrúbkach s excelentnou udržateľnosťou na ostrých hranách. 804 Steelkote EP Universal je špeciálne vytvorený pre aplikáciu na nové oceľové konštrukcie, kde je potrebné kombinovať vysoký stupeň ochrany s rýchlym vytvrdzovaním a znížením rozpúšťadlivých emisií. Multiúčelový epoxidový základný alebo vrchný náter s extrémnou koróznou odolnosťou (6 mesiacov v soľnej komore).

805 Steelkote EP ZN HS

Vysokosušinový katodický zinkový epoxidový náter s extrémnymi antikoróznymi vlastnosťami. Dlhodobá antikorózna ochrana tryskaného povrchu ocele Sa 2-2½ v dvojvrstvovom náterovom systéme. Ekonomické riešenie: formulované k rýchlosti aplikácie a možnosti manipulácie. Systém použiteľný pri vysokých hrúbkach suchého náteru bez rizika tvorby trhlín alebo iných vád typických pre nátery bohaté na zinok.

806 Steelkote EP MIOX

Univerzálny antikorózny vysokosušinový epoxidový náter, málo aromatický , EPA zhodný náter posilnený obsahom železitej sľudy. Náter aplikovateľný ako jednovrstvový systém so zachovaním vysokej kvality antikoróznej ochrany a jednoduchej aplikácie. Veľmi dobré korózne vlastnosti, extrémne bariérne vlasnosti a mechanická odolnosť. Produkt môže byť aplikovateľný ako základný náter v agresívnom atmosferickom a priemyselnom prostredí. Z dôvodu vysokého obsahu sušiny a nízkeho zápachu sa doporučuje tam, kde musia byť znížené hodnoty rozpúštadlových emisií a zlepšenie pracovných podmienok. Veľmi nízka hladina zápachu.

814 Steelkote IM TR

Univerzálny antikorózny epoxidový náter s vysokým obsahom sušiny na báze smolených zväzkov, pigmentovaný železitou sľudou. Kombinuje vysoko kvalitnú ochranu a jednoduchú aplikáciu. 814 Steelkote IM TR je univerzálny základný/ vrchný náter pre trvalú ochranu oceľových konštrukcií v agresívnom atmosferickom a priemyselnom prostredí, vhodný aj pre trvalé ponorenie v zemi a vode (Im 1, 2, 3).

644 UNIMAX RC

Univerzálny antikorózny vysokosušinový základný epoxidový náter s obsahom antikoróznych pigmentov a inertných plnív. 644 Unimax RC je špeciálne vytvorený ako základný náter , kde je potrebné kombinovať vysoký stupeń ochrany s rýchlym vytvrdzovaním a znížením rozpúšadlových emisií. Charakteristický výbornou priľnavosťou na veľa typov problematických podkladov. Formulovaný na rýchlu aplikáciu a manipuláciu v priemyselných lakovacích linkách, v OEM náterových systémoch a v automobilovom priemysle.

16417 UNIBAR MASTIC

Univerzálny antikorózny vysokosušinový epoxidový náter pigmentovaný modifikovaným hliníkom. Náter jednoducho aplikovateľný, vhodný nanášania aj v prostredí s vysokou vlhkosťou, tolerantný nedôkladnej predpríprave povrchu. Charakteristický rýchlym ziskom odolnosti pre ponorenie vo vode. Predstavuje dokonalú bariérnu ochranu a zabezpečenie proti korózii(obsah inhibítorov korózie).