Drevo Drevo

Protipožiarne náterové systémy pre ochranu dreva

Protipožiarne náterové systémy HENSOTHERM® pre ochranu dreva sú k dispozícii pre použitie v interiéri a exteriéri. Drevené konštrukcie ošetrené protipožiarnou ochranou HENSOTHERM®  sú modernizované k zabezpečeniu ochrany  "protipožiarnych stavebných materiálov triedy B1".

HENSOTHERM 1 KS INNEN TRANSPARENT

Protipožiarny vypeňovací náter pre drevené materiály pre vnútorné použitie–dosahuje klasifikáciu stupňa horľavosti B1 -neľahko horľavý materiál.

HENSOTHERM 2 KS AUSSEN
HENSOTHERM 2 KS INNEN

Protipožiarny vypeňovací náter pre drevené materiály pre vnútorné použitie–dosahuje klasifikáciu stupňa horľavosti B1 -neľahko horľavý materiál.

HENSOTOP SB

Jednozložkový náter na báze rozpúšťadla. Vrchný krycí náter pre protipožiarne nátery línie Hensotherm pre vnútorné aj vonkajšie prostredie.

HOLZGRUNG SB

Jednozložkový základný náter na báze rozpúšťadla, transparentný priľnavosť podporujúci náter pre protipožiarne nátery línie Hensotherm na drevo.