Požiarne tesnenie lineárnych stykov Požiarne tesnenie lineárnych stykov

HENSOTHERM® Kitt

Akrylový univerzálny tmel na báze vody, ktorý zabezpečuje flexibilné protipožiarne tesnenie pre lineárne škáry a tesnenie prestupov.

TM Hensomastik 5KS viskos