Protipožiarne systémy obsahujúce produktové rady HENSOTHERM® a HENSOMASTIK® sú bezpečnostné produkty. Chránia ľudský život, chránia majetok a harmonizujú technické aspekty bezpečnosti a architektúry.

Oceľ
Oceľ

Drevo
Drevo

Betón
Betón

Požiarne tesnenie lineárnych stykov
Požiarne tesnenie lineárnych stykov

Požiarne tesnenie prestupov
Požiarne tesnenie prestupov

Požiarna ochrana káblových zväzkov
Požiarna ochrana káblových zväzkov